INSPIRATION THROUGH CURATED EXPERIENCES, EDUCATION, AND COMMUNITY

Tôi có thể thanh toán bằng những cách nào?

Dayship hỗ trợ tối đa các phương thức thanh toán nhằm mang tại sự tiện lợi nhất cho khách hàng.

- Trực tiếp tại văn phòng của Dayship

- Chuyển khoản ngân hàng hoặc ATM.

- Thanh toán cho nhân viên giao hàng .