INSPIRATION THROUGH CURATED EXPERIENCES, EDUCATION, AND COMMUNITY

 

Cá cắt khúc cho trẻ em (trên 7 tháng tuổi, xuất xứ Nga)

Cá bơn làm sẵn (100g)

180.000 vnd

Xem chi tiết Tại đây

Cá thu làm sẵn (100g)

150.000 vnd

Xem chi tiết Tại đây

Cá tuyết làm sẵn (100g)

130.000 vnd

Xem chi tiết Tại đây

 

 

Cá bơn làm sạch lột da (100g)

160.000 vnd

Xem chi tiết Tại đây

 

Cá tuyết làm sẵn lột da (100g)

160.000 vnd

Xem chi tiết Tại đây

Cá không xương chế biến sẵn nhiều dinh dưỡng

 

Cá thu atka không xương 

220.000 vnd

Xem chi tiết Tại đây

Cá Thu không xương 

200,000 vnd 

Xem chi tiết Tại đây

Cá tráp biển không xương 

260.000 vnd 

Xem chi tiết Tại đây

 

Cá bơn không xương 

220.000 vnd

Xem chi tiết Tại đây

Cá thu Tây Ban Nha

không xương 

220.000 vnd

Xem chi tiết Tại đây

 

Cá vược không xương 

230.000 vnd

Xem chi tiết Tại đây 

Cá hồi không xương 

220.000 vnd

Xem chi tiết Tại đây