INSPIRATION THROUGH CURATED EXPERIENCES, EDUCATION, AND COMMUNITY
DỊCH VỤ
MUA HỘ HÀNG HÀN QUỐC
VẬN CHUYỂN
LOGISTICS
Kiểm tra
Quản lí đơn hàng
Sử dụng các đường link trên các website mua sắm
Đại lý trung tâm mua sắm
Đổi/ trả hàng Dayship Dayship Trực tiếp
Phụ phí phát sinh khác
  Đăng ký Đăng ký Đăng ký

Sau khi hoàn thành mẫu đơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua ứng dụng hoặc tin nhắn
để được hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn trên trang chủ.

Mua hộ hàng hàn quốc

  • Khách hàng đặt sản phẩm vào giỏ tài khoản của trung tâm mua sắm
  • Truy cập vào trang web đại lý mua hàng dayship
  • Điền vào mẫu đơn đăng ký đại lý mua hàng (nhập ID / mật khẩu của trung tâm mua sắm thích hợp)
  • PAC giao hàng đến Việt Nam (nước ngoài) sau khi mua hàng (thanh toán)

Dịch vụ vận chuyển

  • Truy cập trang web mua hàng dayship
  • Điền vào URL sản phẩm (địa chỉ sản phẩm) dưới dạng một ứng dụng
  • Mua qua sửa đổi chính thức dayship và vận chuyển đến Việt Nam (nước ngoài)

Dịch vụ logistics

  • Sau khi khách hàng bán trực tiếp, nó được chuyển đến trang hậu cần PAC Korea.
  • Giao hàng tận nơi tại Việt Nam (nước ngoài)