INSPIRATION THROUGH CURATED EXPERIENCES, EDUCATION, AND COMMUNITY

 Dayship có bảo hành cho sản phẩm đã giao?

Dayship chỉ có nhiệm vụ vận chuyển, mua hộ, do đó không có trách nhiệm bảo hành sản phẩm. Nếu khách hàng muốn bảo hành hàng đã mua, chúng tôi sẽ thực hiện vận chuyển đến nơi bán để thực hiện bảo hành cho bạn, chi phí vận chuyển này sẽ do khách chi trả.