INSPIRATION THROUGH CURATED EXPERIENCES, EDUCATION, AND COMMUNITY

Bảo hiểm hàng hóa là gì?

Bảo hiểm hàng hóa là chính sách đền bù hàng hóa thất lạc, mất mát do bất kì nguyên nhân nào. khách hàng sẽ được đền bù 100% tổng giá trị hàng hóa.