INSPIRATION THROUGH CURATED EXPERIENCES, EDUCATION, AND COMMUNITY

Bảng giá dịch vụ ship hàng từ Hàn Quốc về Việt Nam

HÀNG KOREA - VIỆT NAM (USD)

STT

MẶT HÀNG

 MIN 1KG

KG TIẾP THEO /KG

PHỤ THU / KG

ĐƠN VỊ TÍNH

BẢO HIỂM KHÔNG BẮT BUỘC

GHI
CHÚ

1

Linh kiện máy móc, khuôn mẫu

 $   15.00

 $         7.00

 $    2.50

kg

2%

 

2

Catalog, lịch

 $   15.00

 $         7.00

 $    2.50

kg

2%

 

3

Sách, Văn phòng phẩm

 $   15.00

 $         7.00

 $    2.50

kg

2%

 

4

Vật liệu xây dựng

 $   15.00

 $         7.00

 $    2.50

kg

2%

 

5

Đồ bảo hộ

 $   15.00

 $         7.00

 $    2.50

kg

2%

 

6

Hóa chất

 $   15.00

 $         7.00

 $    2.50

kg

2%

 

7

Máy móc, thiết bị

 $   15.00

 $         7.00

 $    2.50

kg

2%

 

8

Đồ điện tử

 $   15.00

 $         7.00

 $    2.50

kg

2%

 

9

Máy tính xách tay, điện thoại …(báo giá từng lần phát sinh )

 

 

 

 

 

 

10

Hàng hóa cá nhân ( quần áo, giày …)

 $   15.00

 $         7.00

 $    2.50

kg

2%

 

11

Thực phẩm

 $   15.00

 $         7.00

 $    2.50

kg

2%

 

12

Sâm, nấm, sữa

 $   15.00

 $         7.00

 $    2.50

kg

2%

 

13

Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

 $   15.00

 $         7.00

 $    2.70

kg

2%

 

14

Hàng hóa đặc biệt ( Tùy từng trường hợp )

 

 

 

 

 

 

15

Hàng hóa cồng kềnh ( tính theo mét khối )